Passende begeleiding opzetten met team of organisatie

Duidelijkheid

Van veel professionals horen we dat ze op zoek zijn naar duidelijkheid hoe nu te handelen. Sommige organisaties bieden die, andere niet. Als je die duidelijkheid mist, vraag er dan in ieder geval om bij je leidinggevende. Maar gebruik ook je eigen gezonde verstand door de RIVM-richtlijn te volgen en zelf af te wegen.


Beschermingsmiddelen

Veel professionals maken zich zorgen over het gebrek aan beschermende middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van hun werk. In heel Nederland is gebrek aan deze middelen en de prioriteit ligt bij de verdeling van middelen bij de acute lichamelijke zorg, gevolgd door zorg in klinieken (verpleeghuizen en afdeling van instellingen). Daarna volgen pas ambulante hulp en dagbesteding.

Het risico op besmetting is in ambulante hulp en dagbesteding daadwerkelijk lager dan in klinieken, waar vaak meer besmette mensen dichter op elkaar verblijven en 1,5 meter soms moeilijk of niet te realiseren is.

Maar ook buiten de klinieken is er risico omdat mensen niet altijd op 1,5 meter afstand kunnen blijven, de voorschriften niet snappen of niet volgen of er gewoon onverwachte dingen gebeuren. Iedere zorgprofessional mag van zijn of haar organisatie vragen of verwachten dat die zorgt voor in ieder geval een minimale hoeveelheid beschermingsmateriaal.

Begin juni is in samenwerking tussen FNV, CNV, NU’91 en FBZ de handreiking veilig werken ivm COVID-19 uitgebracht. Deze beslisboom helpt medewerkers om de afweging te maken of persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ingezet moeten worden in de zorgverlening.

Creativiteit

Veel organisaties en professionals gaan creatief om met de situatie. Er wordt veel meer samen gewandeld en gesprekken worden in de tuin gevoerd. Sommige mensen spreken elkaar met een raam of scherm ertussen.

Groepen zoeken ook naar creatieve oplossingen, bijvoorbeeld door een grote ruimte te zoeken waar mensen met minimaal 1,5 meter afstand van elkaar samen kunnen komen. Momenteel staan veel ruimtes leeg omdat gewone groepsbijeenkomsten niet toegestaan zijn.

Ook horen we dat een paar keer per week kort bellen beter werkt dan één keer per week face-to-face of langer beeldbellen.

Hoe dan ook, deze tijd vraagt om creativiteit van ons allemaal om toch contact te houden. In bijvoorbeeld de bemoeizorg zijn mensen daar altijd al mee bezig, en deze professionals hebben dus mogelijk nuttige adviezen. Naarmate de sociale afstand-maatregelen langer duren wordt het steeds belangrijker iedere mogelijkheid te benutten.

Mentaal gezond blijven

Veel hulpverleners kunnen terecht komen in stressvolle situaties. Door de corona-crisis is veel onvoorspelbaar en onduidelijk. Misschien vraagt je thuissituatie veel tijd en word je onzeker van andere manieren van hulp verlenen. Hier vind je daarom een aantal tips en adviezen om als hulpverlener zelf mentaal gezond te blijven.