Hoe elkaar steunen

Wat kan ik doen om anderen te steunen?

Door de coronacrisis zijn veel initiatieven ontstaan om elkaar te helpen. Het is in deze tijd waardevol om écht naar elkaar om te kijken en elkaar te steunen. Sommige mensen hebben sinds de crisis een lege agenda, anderen zijn juist extra druk.

Er is een nieuwe situatie ontstaan waarin we de kans hebben de balans tussen helper en geholpene te herstellen. Iedereen heeft namelijk iets te nemen én te geven. Groot of klein, ieder vanuit zijn eigen rol. Wat jij kunt doen om anderen te steunen? Dat kun je hieronder vinden vanuit meerdere rollen.


Steunen als mantelzorger/betrokken naaste

Veel naasten ervaren nu een hoge (zorg)last en hebben het extreem druk. Mensen met psychische problemen krijgen nu andere, of in sommige situaties geen, hulp. Naasten van mensen met psychische problemen bieden bijvoorbeeld nu een ‘veilige haven’, misschien wel ten koste van eigen behoeften.

Het is voor naasten belangrijk om in deze situatie aandacht te blijven houden voor die eigen behoeften. Steun vinden in de eigen kenniskring kan helpend zijn. Er zijn ook organisaties die steun bieden aan familie en naasten. Ypsilon biedt verschillende vormen van steun en advies. Ook Arkin GGZ heeft samen met de gemeente Amsterdam een platform aangemaakt voor naasten van GGZ-cliënten waar veel informatie en aanbod voor ondersteuning te vinden is.


Steunen als gelijkgestemde/lotgenoot

Mensen die elkaar goed begrijpen omdat ze dezelfde soort problemen ervaren kunnen elkaar helpen in support-groepen. Vooral in deze crisisperiode kunnen mensen elkaar steunen en kracht vinden. Er zijn digitaal een aantal initiatieven te vinden: Voor elkaar in Arnhem, de digitale huiskamer van MIND en online zelfhulp.


Steunen als betrokken burger

In een paar weken tijd zijn er ontzettend veel mooie initiatieven opgezet voor mensen die zich kwetsbaar voelen. Met enthousiasme ontstaan ideeën van ondernemers, artiesten, vrijwilligers en van vele anderen. Er is een grote betrokkenheid voelbaar.

Kijk eens rond in je eigen wijk of stad, daar zijn vast ook projecten te vinden.