Passende begeleiding, behandeling en dagbesteding blijven bieden

Dilemma’s

De oproep van de overheid om thuis te werken heeft veel professionals in zorg en begeleiding in een dilemma gebracht: kan ik geen cliënten meer fysiek ontmoeten, of wel? Ook organisaties en overkoepelende brancheverenigingen geven niet allemaal een duidelijk handelingskader mee aan medewerkers.

Maar binnen de richtlijnen van het RIVM is veel mogelijk. Daarnaast is meer informatie te vinden over specifieke groepen: mensen in de intramurale psychische zorg en dak en thuislozen.

Het is belangrijk om maatwerk te leveren waarbij er een balans is tussen de corona-risico’s en de risico’s van het niet ontmoeten van mensen van wie we weten dat contact cruciaal is.

We hebben instrumenten ontwikkeld om een afgewogen beslissing te nemen per situatie, zowel voor ambulante begeleiding/behandeling en dagbesteding.


Ambulante begeleiding/behandeling

Voor een groot deel van de mensen die vóór de corona-maatregelen face-to-face contact hadden met professionals voldoen nu andere vormen: (beeld)bellen, WhatsApp, mail e.d.

Dat werkt echter niet voor iedereen. Bijvoorbeeld niet voor mensen die digitale middelen ingewikkeld of te afstandelijk vinden, die toch al niet zitten te wachten op hulpverleners, of die juist veel structuur en richting van hulpverleners nodig hebben.

We hebben daarom een afwegingskader ontworpen dat hulpverleners kan helpen bij het maken van een passende afweging voor de vorm van hulp.


Dagbesteding

Voor veel mensen die gebruik maken van dagbesteding is (beeld)bellen, WhatsApp, mail e.d. geen alternatief voor fysiek ergens aan de slag zijn en mensen ontmoeten. Voor sommigen is digitale dagbesteding wel een goed alternatief. Er zijn mooie digitale platforms voor dagbesteding. Kijk bijvoorbeeld eens op digidagbesteding of cliëntplein.

Ook voor dagbesteding hebben we een afwegingskader ontworpen, dat wordt gebruikt door hulpverleners en gemeenten.


Algemene voorzieningen

Mensen kunnen in een algemene voorziening terecht voor een kopje koffie, een praatje of afleiding. Een algemene voorziening is bedoeld voor iedereen en biedt vaak stabiliteit voor mensen met een met een psychische kwetsbaarheid. Daarom hebben deze voorzieningen voor veel mensen een belangrijke sociale (vangnet) functie. Vanaf 1 juni zijn er weer mogelijkheden om open te gaan onder een aantal voorwaarden. Hopelijk biedt dit weer perspectief voor vrijwilligers, ervaringswerkers en andere betrokkenen die een rol hebben in een algemene voorziening. Per gebouw zullen de mogelijkheden voor heropening verschillen, maar met een creatieve blik is vaak meer mogelijk dan van tevoren gedacht. Aan beheerders (vaak gemeenten) daarom het advies om het gebouw te bekijken vanuit de ogen van een ondernemer met een missie. Misschien hebben betrokkenen goede ideeën, laat je hierdoor vooral inspireren.

Deze handreiking kan hierbij helpen. Het invulprotocol voor buurthuizen en ontmoetingsplekken is ook heel praktisch voor de voorbereiding op een heropening.