Over psychische kwetsbaarheid

Psychische kwetsbaarheid , weerbaarheid en veerkracht zijn begrippen waar veel over te zeggen is. Wij hanteren graag een brede definiëring. We gaan ervan uit dat mensen verschillen in kwetsbaarheid én kracht en dat bij ieder mens deze balans verschilt per periode en per situatie.

De huidige tijd en situatie, de coronacrisis, is voor ons allemaal uitzonderlijk. Sommigen worden er vooral angstig van, anderen juist actief. De noodzaak om afstand te houden raakt ons echter allemaal.

Voor iedereen is sociaal contact nodig, op wat voor manier dan ook. Een tekort aan contact kan kwetsbaarheid versterken. Voor veel mensen geeft contact richting en zin aan hun leven.

Met deze site willen we mensen ondersteunen in hun veerkracht en bijdragen aan het behoud van sociaal contact tussen zoveel mogelijk mensen. Daarin moeten we niet te vaak bang zijn, vaak slim en soms moedig.