Verduidelijken wat nodig is

Hoe verduidelijk ik wat ik nodig heb?

In cliënt-hulpverlener relaties is het juist nu belangrijk om duidelijk te zijn over wat je nodig hebt. Het kan veel leed voorkomen als je ondersteuningsbehoefte ook écht aankomt. Maar hoe beantwoord je de vraag: “wat heb ik nodig?”.

Hieronder beantwoorden we die vraag vanuit verschillende rollen: als cliënt, naastbetrokkene of hulpverlener. Steeds staat de onderlinge samenwerking centraal.


Maak duidelijke afspraken over de samenwerking

In tijden dat de hulp er anders uitziet dan normaal is het is nodig om heel concreet te zijn in het contact met de ander. Misschien is er nu ander soort contact, zoals via de telefoon of beeldbellen. De afstemming op elkaar gebeurt dan vaak ook op een andere manier. Bespreek daarom sowieso een paar dingen goed:

1. de vorm van het contact
2. de duur en frequentie van het contact
3. welke prioriteiten in het contact
4. hoe te handelen bij (gevoel van) crisis
5. wie welke taak heeft


Zorg dat iedereen aan bod komt

De samenwerking tussen cliënt, hulpverlener en naaste betrokkenen kan onder druk komen in deze crisistijd. Hulpverleners twijfelen soms of ze wel de juiste hulp kunnen en mogen bieden. Een naaste kan overbelast raken door extra taken of zorgen. Een cliënt kan zich steeds slechter gaan voelen.

In de samenwerking is het daarom nodig dat iedereen kan vertellen wat hij of zij nodig heeft. Hierbij kan een gespreksstructuur helpen, een voorbeeld daarvan vind je hier.


Bespreek wat belemmert om duidelijk te zijn

Er kan van alles spelen in de samenwerking waardoor je schroom voelt om te zeggen wat je nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat je de overtuiging hebt dat de ander belangrijker is, of omdat je je schaamt voor je gevoelens.

Het helpt om elkaar ieder contactmoment even te vragen hoe de afstemming op elkaar was en/of hoe de samenwerking verliep. Zo maak je de drempel om belemmeringen te bespreken vanzelf lager.


De bovenstaande antwoorden zijn gericht op de samenwerking tussen mensen onderling in cliënt-hulpverlener relatie. Er zijn natuurlijk ook andere situaties waarin het nodig is om duidelijk te zijn over je eigen behoeften. De adviezen gelden zeker ook voor die situaties.

Verder lezen over hoe je goed samen kunt werken? Dat kan in de artikelenbundel ‘Methodisch Samenwerken’ waarin praktische handvatten worden aangereikt voor het opbouwen en onderhouden van een goede samenwerking.