Zonder veel houvast de ander houvast bieden

Aan het begin van de coronocrisis werd vanuit verschillende hoeken gesignaleerd dat mensen het ook sociaal moeilijk zouden gaan krijgen. Niet alleen kwetsbare mensen die al bekend zijn bij organisaties in het veld van zorg en welzijn, maar feitelijk elke burger werd ineens kwetsbaar.

Binnen de GGZ zijn er prachtige methodieken die de zelfredzaamheid van mensen kunnen versterken. Eén daarvan is de WRAP. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan.

Zodoende ontstond het idee om de WRAP-werkwijze aan te bieden aan elke burger die hier gebruik van zou willen maken. Er was moed voor nodig om deze werkvorm op korte termijn zo om te buigen dat het in tijden van corona en anderhalve meter afstand behulpzaam zou kunnen zijn. Hoe maak je een werkbare vorm waarbij men elkaar alleen digitaal zou ontmoeten? Want dat is in WRAP-bijeenkomsten juist zo belangrijk: In elkaars bijzijn essentie delen.

Een van de mensen die dit oppakte was Marja Griffioen. Ze is bestuursadviseur cliëntperspectief , ze werkt bij GGZ Rivierduinen bij het kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel. Daar heeft ze ook de rol van WRAP-facilitator. In die rol kon ze met goedkeuring van haar organisatie snel schakelen naar aanbod voor burgers met een aangepaste vorm van de WRAP.

Voor deze rubriek veerkrachtverhalen is niet eens zo zeer de inhoudelijke focus op de WRAP-methodiek het belangrijkste om te delen. Het is mooi om voor het voetlicht te brengen hoe professionals in het werkveld, zoals Marja, hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, zien wat er nodig is en dat vervolgens gewoon gaan doen.

Het effect ervan laat zich het beste tonen door de reacties van de deelnemers zelf:

Reacties deelnemers op de Ondersteuningsgroepen op basis van WRAP 

‘In de steungroep voel ik mij gehoord en gezien. Dat is heel fijn en waardevol. Het voelt als erg opbouwend. Het geeft veiligheid en vertrouwen om wekelijks te verbinden met elkaar, en samen te werken aan verdiepende vragen. Ik ben hier enorm dankbaar voor.’ 

‘Zo zou ik de psychiatrische zorg sowieso meer willen zien bij de GGZ. Meer ondersteunend zodat de vaak heftige en constante stress niet nodig is. Dat is namelijk in mijn optiek interfererend (hoge mate van stress door onveilig voelen). Deze steungroep laat mij me meer gedragen voelen, in de worsteling/weg naar heling. Het is mooi aan deze tijd dat we dit nu kunnen ervaren, ervan kunnen leren. De groep is opbouwend voor mij als cliënt om te werken aan mijn zelfvertrouwen en mijn tools.’ 

‘De Ondersteuningsgroep zorgt voor mij voor wat structuur in de week en zorgt ervoor dat ik in contact met anderen sta gedurende de coronacrisis. De thema’s die we behandelen zijn goed te volgen. De begeleiding is supervriendelijk en meelevend. Er worden vragen gesteld en er wordt doorgevraagd, maar nooit op een onprettige manier. Ik voel ik me erg prettig in de groep en hoe moeilijk ik het soms ook heb, ik kijk altijd uit naar de donderdagochtend.’

“De herstelgroep (ondersteuningsgroep) heeft een grote toegevoegde waarde op mijn therapieën bij de GGZ, omdat we kracht leren putten uit onszelf. Ik wist niet dat ik over zo veel innerlijke kracht beschikte en daarmee zélf invloed kan uitoefenen op mijn herstel. Deze groep haalt dat bij mij naar boven.”

‘Ik vind het heel waardevol en fijn om online in verbinding te zijn met de ondersteuningsgroep. Het helpt mij enorm om mensen te spreken over onderdelen van de WRAP. We inspireren en ondersteunen elkaar op een veilige en vertrouwde manier gedurende het corona virus.’ 

Een mooi initiatief om met anderen te kunnen delen over eigen kwetsbaarheid en opgebouwde eigen ervaringen om te komen tot meer weerbaarheid en daarmee een duurzamer en fijner leven te mogen hebben

Als dat geen veerkracht is?!

Veerkracht is als wuivend gras in de wind

Dennis Vrooland is werkzaam als senior coach en trainer en hij reageerde als een van de eersten op onze oproep om een creatieve bijdrage te leveren aan deze site.

We vroegen op Linked In: “Wat is voor jou veerkracht?” Hier kwamen veel reacties op. Daarvoor dank! In onderstaand filmpje vertelt Dennis na een zonnige wandeling hoe hij naar dit begrip kijkt.

Veerkracht zien als gras dat meebeweegt? Dat beeld vertoont een sterke overeenkomst met de blog die Psychiater Jeroen Kloet precies 2 jaar geleden voor Psychosenet.nl schreef over collectieve kwetsbaarheid. Kortgezegd: collectieve kwetsbaarheid, daar kan je collectieve veerkracht tegenover zetten, precies zoals wuivend riet ook meebeweegt met de wind. Deze prachtige blog lees je hier.

Dennis, bedankt voor je mooie bijdrage, wie volgt?

Veerkracht is tuimelen, steeds weer heen en weer

Na een oproep op Linked In over het toesturen van materiaal over veerkracht, ontvingen we een mooie foto van een speelgoed tuimelaar. In verband met de rechten van deze foto zijn we nog op zoek naar een foto die we wél bruikbaar is. Heb je een mooie foto van een tuimelaar die we mogen gebruiken? Laat het ons weten.

We kregen ook een linkje toegestuurd waarin dit veerkrachtig tuimelen een hoofdrol heeft. Daarover gaat dit onderstaande bericht.

In deze Zoom-sessie neemt Maarten de Winter ons mee met een uitgebreide toelichting op veerkracht . Een dynamiek waar veel over is geschreven en nagedacht, zowel het perspectief van de veerkrachtige mens, als ook de veerkracht van grotere systemen zoals organisaties.  https://www.youtube.com/watch?v=mYpuo4EfVWc&t=185s  

Voor professionals en leergierige burgers is deze 30 minuten durende Zoom-sessie zeker een aanrader om te bekijken.

Vergeet-mij-nietje

Na het lezen van het boek over veerkracht ‘Rising Strong’ van Brené Brown, vond Karine van ’t Land een vergeet-me-nietje in een hoekje van haar tuin, schrijft ze ons. Ze besloot er een tekening en een gedicht van te maken. Dit is volgens Karin veerkracht:

Veerkracht

Een helder open hart

Wordt zaad voor volgend jaar

Leven gaat rond