ISPS webinar: COVID-19 and Psychosis

Margreet de Pater is jarenlang psychiater en therapeut geweest waarbij ze bijna veertig jaar met families heeft gewerkt. Ze tipte ons over deze gratis Engelstalige webinar over psychose en corona.

De praktijk toont ons namelijk dat mensen met een psychosegevoeligheid in deze periode ook een soort ‘winst’ ervaren. Het trimbos instituut toonde dit onlangs ook aan in hun onderzoek. Er is minder druk, minder prikkels, minder moeten en de rust die daaruit ontstaat brengt deze mensen met een extra gevoeligheid voor prikkels veel goed.

Er tegenover staat natuurlijk de spanning in de samenleving, het beperkt worden in je bewegingsruimte, het gemis aan echt fysiek contact, financiële onzekerheid en het meer ervaren van allerlei emoties, van jezelf en vanuit je omgeving. Hoe ziet dat eruit?

Vanuit deze nieuwsgierigheid, organiseert het ISPS daarom vanavond 25 juni vanaf 21.00 deze webinar van 90 minuten die via zoom is te volgen. Wil je je aanmelden voor deze webinar? Dit kan je doen via e-mail. De informatie hierover vind je via het engelstalige bericht dat hier is te lezen.

Heb je de webinar bijgewoond en kennis opgedaan die het delen waard is? Wat waren je bevindingen? Laar het ons weten, dan maken we daar weer een mooie blog van.

Instituut Fysieke Veiligheid bericht over veerkracht

Instituut Fysieke Veiligheid is een organisatie die zich richt op crisis- en rampenbestrijding. Op hun site is te lezen: Als IFV dragen wij eraan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een professionele en veilige manier kunnen doen. Want met elkaar staan we voor de veiligheid van iedere burger in Nederland.

Het IFV heeft aan het begin van de coronapandemie van 50 experts hun visie ontvangen en dat is gebundeld in een rapport van 27 bladzijden dat via onderstaande link is te vinden.

https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Veerkracht-is-nodig-om-van-de-crisis-te-herstellen.aspx

Verder staat er nog iets moois op deze pagina van het IFV over het verzamelen van kennis:

Quote: ‘Door al in een vroeg stadium zogenoemde snelle kennismobilisaties uit te voeren, kunnen bevindingen worden vastgelegd die anders, na verloop van tijd, op de achtergrond raken of zelfs vergeten kunnen worden. Het IFV heeft deze methodiek gehanteerd in een aantal onderzoeken ten tijde van de coronacrisis.’

Dat is precies wat deze site veerkrachtanderhalf ook doet: losse informatie tot kennis maken en dat bij elkaar brengen, om dat vervolgens weer uit te delen waar deze kennis welkom is.

Met een toevoeging: we verzamelen meer dan alleen kennis. Met de rubriek ‘Veerkracht verhalen’ oogsten we ook de beleving. Kennis is voornamelijk voor wetenschappers, verhalen zijn er voor iedereen. Verhalen brengen kennis over en hebben een verbindende kracht, precies hetgene dat er aan bijdraagt dat persoonlijke veerkracht collectieve veerkracht wordt.

Sectorprotocol Veilig Zorgvervoer

Hoewel de dagbesteding landelijk weer open mag, bereiken nog niet alle cliënten hun dagbestedings-locatie omdat het vervoer een knelpunt is. Taxi en busbedrijven kunnen maar beperkt cliënten vervoeren. Vrij recent zijn door de sector protocollen opgesteld om veilig vervoer te garanderen.  

Sectorprotocol Veilig Zorgvervoer is landelijk opgesteld door de Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en vakbonden FNV en CNV. Partijen hebben hierbij gebruik gemaakt van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntorganisaties.

Dit protocol beschrijft hoe vervoerders omgaan met veiligheid en hygiëne in het vervoer. Chauffeurs maken onder meer het voertuig extra schoon. Ook dragen chauffeurs mondkapjes waar de 1,5 meter niet in acht kan worden genomen en ventileren ze de voertuigen zoveel mogelijk. Zo zorgen ze ervoor dat elke reis voor de cliënten een veilige reis is.

Heropening buurthuizen, ontmoetingsplekken en wijkcentra

Sommige algemene voorzieningen zijn inmiddels al weer open voor een klein publiek. Anderen gaan binnenkort gelukkig weer open! Het invulprotocol voor buurthuizen en ontmoetingsplekken is ook heel praktisch voor de voorbereiding op een heropening. Dus een oproep aan beheerders: ben creatief en ondernemend binnen de richtlijnen er kan meer dan je denkt. Al zijn ontmoetingen nog zo klein, de waarde ervan is misschien wel heel groot.

Klopt al dat nieuws over corona en de GGZ wel?

Miriam Visser onderzocht voor GGZtotaal hoe het nou precies zit met de aantallen van mensen met psychische klachten in deze corona-tijd. Ze geeft in dit artikel antwoord op de vragen:

Schiet de hulpverlening inderdaad te kort?
Is er echt zo weinig face to face contact?
leidt dit, bovenop de crisis, werkelijk tot meer psychische klachten?
Waar hopen cliënten met psychische problemen op?
Wat kan er beter?

Lekker In Je Velletje

Een nieuw initiatief: digitaal platform www.lekkerinjevelletje.nl 

Deze website is mede ontwikkeld door Thijs van den Enden in samenwerking met MIND, waar men mensen met lichte psychische klachten steun aanbiedt. Tegelijkertijd wordt ook bewustwording gecreëerd over de vele vormen van psychische kwetsbaarheid in de samenleving.

Het is een website waar volgers elke dag worden geprikkeld met challenges, tips, weetjes, interviews en positief nieuws.

Mensen kunnen zich aanmelden via www.lekkerinjevelletje.nl/registreren of via instagram op http://instagram.com/lijv.2020/