ISPS webinar: COVID-19 and Psychosis

Margreet de Pater is jarenlang psychiater en therapeut geweest waarbij ze bijna veertig jaar met families heeft gewerkt. Ze tipte ons over deze gratis Engelstalige webinar over psychose en corona.

De praktijk toont ons namelijk dat mensen met een psychosegevoeligheid in deze periode ook een soort ‘winst’ ervaren. Het trimbos instituut toonde dit onlangs ook aan in hun onderzoek. Er is minder druk, minder prikkels, minder moeten en de rust die daaruit ontstaat brengt deze mensen met een extra gevoeligheid voor prikkels veel goed.

Er tegenover staat natuurlijk de spanning in de samenleving, het beperkt worden in je bewegingsruimte, het gemis aan echt fysiek contact, financiële onzekerheid en het meer ervaren van allerlei emoties, van jezelf en vanuit je omgeving. Hoe ziet dat eruit?

Vanuit deze nieuwsgierigheid, organiseert het ISPS daarom vanavond 25 juni vanaf 21.00 deze webinar van 90 minuten die via zoom is te volgen. Wil je je aanmelden voor deze webinar? Dit kan je doen via e-mail. De informatie hierover vind je via het engelstalige bericht dat hier is te lezen.

Heb je de webinar bijgewoond en kennis opgedaan die het delen waard is? Wat waren je bevindingen? Laar het ons weten, dan maken we daar weer een mooie blog van.

Verlangen naar een zachtere maatschappij

Verlangen naar een zachtere maatschappij. Zo eindigt een bericht van Jedidja Fortuijn, waarin ze ons informeert over de website: dedagvanmorgen.nl

Hieronder lees je de woorden die ze aan ons schreef.

‘De website dedagvanmorgen.nl biedt een platform aan gewone mensen om met elkaar in gesprek te komen over wat we van deze coronatijd mee zullen nemen naar hierna, er vanuit gaande dat deze tijd tot reflectie heeft geleid. Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest, met steeds een kleine 40 personen.

Voorbij komende thema’s zijn:

  • De verstilling/rust;
  • Een groter bewustzijn;
  • Meer aandacht voor de natuur, met ook een zorg om onze planeet;
  • Hoe laten we andere dan economische waarden;
  • Meetellen in het maken van beleid;
  • Kan er een basisinkomen komen?;
  • En wat doet die lockdown en het gebrek aan contact eigenlijk met ons? 

Het gaat van klein naar groot en weer terug. Het is in elk geval leuk om zomaar – via zoom- onbekende anderen te ontmoeten en over wezenlijke zaken te praten, zonder dat er meteen al iets concreet is of en wat er gedaan kan worden. Ik weet niet hoe veranderingen gaan, maar ik zie wel een verlangen naar een zachtere maatschappij’.

Aldus Jedidja.

Bovenstaande wijze van contact organiseren is een vorm van ruimte maken voor veerkracht van mensen. Deze werkwijze is een tussenvorm, tussen klein en groot dat op zichzelf veerkrachtig is te noemen. Hoe ontstaan zulke initatieven? Zijn ze op andere plekken in de samenleving ook nodig, of welkom zelfs? Wie kent er vergelijkbare voorbeelden?

Vanaf deze plek wensen we het platform dedagvanmorgen.nl mooie uitwisselingen toe. Op weg naar een mildere samenleving, wie wil dat nou niet?

Instituut Fysieke Veiligheid bericht over veerkracht

Instituut Fysieke Veiligheid is een organisatie die zich richt op crisis- en rampenbestrijding. Op hun site is te lezen: Als IFV dragen wij eraan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een professionele en veilige manier kunnen doen. Want met elkaar staan we voor de veiligheid van iedere burger in Nederland.

Het IFV heeft aan het begin van de coronapandemie van 50 experts hun visie ontvangen en dat is gebundeld in een rapport van 27 bladzijden dat via onderstaande link is te vinden.

https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Veerkracht-is-nodig-om-van-de-crisis-te-herstellen.aspx

Verder staat er nog iets moois op deze pagina van het IFV over het verzamelen van kennis:

Quote: ‘Door al in een vroeg stadium zogenoemde snelle kennismobilisaties uit te voeren, kunnen bevindingen worden vastgelegd die anders, na verloop van tijd, op de achtergrond raken of zelfs vergeten kunnen worden. Het IFV heeft deze methodiek gehanteerd in een aantal onderzoeken ten tijde van de coronacrisis.’

Dat is precies wat deze site veerkrachtanderhalf ook doet: losse informatie tot kennis maken en dat bij elkaar brengen, om dat vervolgens weer uit te delen waar deze kennis welkom is.

Met een toevoeging: we verzamelen meer dan alleen kennis. Met de rubriek ‘Veerkracht verhalen’ oogsten we ook de beleving. Kennis is voornamelijk voor wetenschappers, verhalen zijn er voor iedereen. Verhalen brengen kennis over en hebben een verbindende kracht, precies hetgene dat er aan bijdraagt dat persoonlijke veerkracht collectieve veerkracht wordt.

Zonder veel houvast de ander houvast bieden

Aan het begin van de coronocrisis werd vanuit verschillende hoeken gesignaleerd dat mensen het ook sociaal moeilijk zouden gaan krijgen. Niet alleen kwetsbare mensen die al bekend zijn bij organisaties in het veld van zorg en welzijn, maar feitelijk elke burger werd ineens kwetsbaar.

Binnen de GGZ zijn er prachtige methodieken die de zelfredzaamheid van mensen kunnen versterken. Eén daarvan is de WRAP. WRAP staat voor Wellness Recovery Action Plan.

Zodoende ontstond het idee om de WRAP-werkwijze aan te bieden aan elke burger die hier gebruik van zou willen maken. Er was moed voor nodig om deze werkvorm op korte termijn zo om te buigen dat het in tijden van corona en anderhalve meter afstand behulpzaam zou kunnen zijn. Hoe maak je een werkbare vorm waarbij men elkaar alleen digitaal zou ontmoeten? Want dat is in WRAP-bijeenkomsten juist zo belangrijk: In elkaars bijzijn essentie delen.

Een van de mensen die dit oppakte was Marja Griffioen. Ze is bestuursadviseur cliëntperspectief , ze werkt bij GGZ Rivierduinen bij het kenniscentrum Ervaringsdeskundigheid en Herstel. Daar heeft ze ook de rol van WRAP-facilitator. In die rol kon ze met goedkeuring van haar organisatie snel schakelen naar aanbod voor burgers met een aangepaste vorm van de WRAP.

Voor deze rubriek veerkrachtverhalen is niet eens zo zeer de inhoudelijke focus op de WRAP-methodiek het belangrijkste om te delen. Het is mooi om voor het voetlicht te brengen hoe professionals in het werkveld, zoals Marja, hun hoofd boven het maaiveld uitsteken, zien wat er nodig is en dat vervolgens gewoon gaan doen.

Het effect ervan laat zich het beste tonen door de reacties van de deelnemers zelf:

Reacties deelnemers op de Ondersteuningsgroepen op basis van WRAP 

‘In de steungroep voel ik mij gehoord en gezien. Dat is heel fijn en waardevol. Het voelt als erg opbouwend. Het geeft veiligheid en vertrouwen om wekelijks te verbinden met elkaar, en samen te werken aan verdiepende vragen. Ik ben hier enorm dankbaar voor.’ 

‘Zo zou ik de psychiatrische zorg sowieso meer willen zien bij de GGZ. Meer ondersteunend zodat de vaak heftige en constante stress niet nodig is. Dat is namelijk in mijn optiek interfererend (hoge mate van stress door onveilig voelen). Deze steungroep laat mij me meer gedragen voelen, in de worsteling/weg naar heling. Het is mooi aan deze tijd dat we dit nu kunnen ervaren, ervan kunnen leren. De groep is opbouwend voor mij als cliënt om te werken aan mijn zelfvertrouwen en mijn tools.’ 

‘De Ondersteuningsgroep zorgt voor mij voor wat structuur in de week en zorgt ervoor dat ik in contact met anderen sta gedurende de coronacrisis. De thema’s die we behandelen zijn goed te volgen. De begeleiding is supervriendelijk en meelevend. Er worden vragen gesteld en er wordt doorgevraagd, maar nooit op een onprettige manier. Ik voel ik me erg prettig in de groep en hoe moeilijk ik het soms ook heb, ik kijk altijd uit naar de donderdagochtend.’

“De herstelgroep (ondersteuningsgroep) heeft een grote toegevoegde waarde op mijn therapieën bij de GGZ, omdat we kracht leren putten uit onszelf. Ik wist niet dat ik over zo veel innerlijke kracht beschikte en daarmee zélf invloed kan uitoefenen op mijn herstel. Deze groep haalt dat bij mij naar boven.”

‘Ik vind het heel waardevol en fijn om online in verbinding te zijn met de ondersteuningsgroep. Het helpt mij enorm om mensen te spreken over onderdelen van de WRAP. We inspireren en ondersteunen elkaar op een veilige en vertrouwde manier gedurende het corona virus.’ 

Een mooi initiatief om met anderen te kunnen delen over eigen kwetsbaarheid en opgebouwde eigen ervaringen om te komen tot meer weerbaarheid en daarmee een duurzamer en fijner leven te mogen hebben

Als dat geen veerkracht is?!

Veerkracht is als wuivend gras in de wind

Dennis Vrooland is werkzaam als senior coach en trainer en hij reageerde als een van de eersten op onze oproep om een creatieve bijdrage te leveren aan deze site.

We vroegen op Linked In: “Wat is voor jou veerkracht?” Hier kwamen veel reacties op. Daarvoor dank! In onderstaand filmpje vertelt Dennis na een zonnige wandeling hoe hij naar dit begrip kijkt.

Veerkracht zien als gras dat meebeweegt? Dat beeld vertoont een sterke overeenkomst met de blog die Psychiater Jeroen Kloet precies 2 jaar geleden voor Psychosenet.nl schreef over collectieve kwetsbaarheid. Kortgezegd: collectieve kwetsbaarheid, daar kan je collectieve veerkracht tegenover zetten, precies zoals wuivend riet ook meebeweegt met de wind. Deze prachtige blog lees je hier.

Dennis, bedankt voor je mooie bijdrage, wie volgt?

Sectorprotocol Veilig Zorgvervoer

Hoewel de dagbesteding landelijk weer open mag, bereiken nog niet alle cliënten hun dagbestedings-locatie omdat het vervoer een knelpunt is. Taxi en busbedrijven kunnen maar beperkt cliënten vervoeren. Vrij recent zijn door de sector protocollen opgesteld om veilig vervoer te garanderen.  

Sectorprotocol Veilig Zorgvervoer is landelijk opgesteld door de Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en vakbonden FNV en CNV. Partijen hebben hierbij gebruik gemaakt van adviezen van onder andere het RIVM, de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliëntorganisaties.

Dit protocol beschrijft hoe vervoerders omgaan met veiligheid en hygiëne in het vervoer. Chauffeurs maken onder meer het voertuig extra schoon. Ook dragen chauffeurs mondkapjes waar de 1,5 meter niet in acht kan worden genomen en ventileren ze de voertuigen zoveel mogelijk. Zo zorgen ze ervoor dat elke reis voor de cliënten een veilige reis is.

Heropening buurthuizen, ontmoetingsplekken en wijkcentra

Sommige algemene voorzieningen zijn inmiddels al weer open voor een klein publiek. Anderen gaan binnenkort gelukkig weer open! Het invulprotocol voor buurthuizen en ontmoetingsplekken is ook heel praktisch voor de voorbereiding op een heropening. Dus een oproep aan beheerders: ben creatief en ondernemend binnen de richtlijnen er kan meer dan je denkt. Al zijn ontmoetingen nog zo klein, de waarde ervan is misschien wel heel groot.

Klopt al dat nieuws over corona en de GGZ wel?

Miriam Visser onderzocht voor GGZtotaal hoe het nou precies zit met de aantallen van mensen met psychische klachten in deze corona-tijd. Ze geeft in dit artikel antwoord op de vragen:

Schiet de hulpverlening inderdaad te kort?
Is er echt zo weinig face to face contact?
leidt dit, bovenop de crisis, werkelijk tot meer psychische klachten?
Waar hopen cliënten met psychische problemen op?
Wat kan er beter?

Lekker In Je Velletje

Een nieuw initiatief: digitaal platform www.lekkerinjevelletje.nl 

Deze website is mede ontwikkeld door Thijs van den Enden in samenwerking met MIND, waar men mensen met lichte psychische klachten steun aanbiedt. Tegelijkertijd wordt ook bewustwording gecreëerd over de vele vormen van psychische kwetsbaarheid in de samenleving.

Het is een website waar volgers elke dag worden geprikkeld met challenges, tips, weetjes, interviews en positief nieuws.

Mensen kunnen zich aanmelden via www.lekkerinjevelletje.nl/registreren of via instagram op http://instagram.com/lijv.2020/

Veerkracht is tuimelen, steeds weer heen en weer

Na een oproep op Linked In over het toesturen van materiaal over veerkracht, ontvingen we een mooie foto van een speelgoed tuimelaar. In verband met de rechten van deze foto zijn we nog op zoek naar een foto die we wél bruikbaar is. Heb je een mooie foto van een tuimelaar die we mogen gebruiken? Laat het ons weten.

We kregen ook een linkje toegestuurd waarin dit veerkrachtig tuimelen een hoofdrol heeft. Daarover gaat dit onderstaande bericht.

In deze Zoom-sessie neemt Maarten de Winter ons mee met een uitgebreide toelichting op veerkracht . Een dynamiek waar veel over is geschreven en nagedacht, zowel het perspectief van de veerkrachtige mens, als ook de veerkracht van grotere systemen zoals organisaties.  https://www.youtube.com/watch?v=mYpuo4EfVWc&t=185s  

Voor professionals en leergierige burgers is deze 30 minuten durende Zoom-sessie zeker een aanrader om te bekijken.