Verlangen naar een zachtere maatschappij

Verlangen naar een zachtere maatschappij. Zo eindigt een bericht van Jedidja Fortuijn, waarin ze ons informeert over de website: dedagvanmorgen.nl

Hieronder lees je de woorden die ze aan ons schreef.

‘De website dedagvanmorgen.nl biedt een platform aan gewone mensen om met elkaar in gesprek te komen over wat we van deze coronatijd mee zullen nemen naar hierna, er vanuit gaande dat deze tijd tot reflectie heeft geleid. Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest, met steeds een kleine 40 personen.

Voorbij komende thema’s zijn:

  • De verstilling/rust;
  • Een groter bewustzijn;
  • Meer aandacht voor de natuur, met ook een zorg om onze planeet;
  • Hoe laten we andere dan economische waarden;
  • Meetellen in het maken van beleid;
  • Kan er een basisinkomen komen?;
  • En wat doet die lockdown en het gebrek aan contact eigenlijk met ons? 

Het gaat van klein naar groot en weer terug. Het is in elk geval leuk om zomaar – via zoom- onbekende anderen te ontmoeten en over wezenlijke zaken te praten, zonder dat er meteen al iets concreet is of en wat er gedaan kan worden. Ik weet niet hoe veranderingen gaan, maar ik zie wel een verlangen naar een zachtere maatschappij’.

Aldus Jedidja.

Bovenstaande wijze van contact organiseren is een vorm van ruimte maken voor veerkracht van mensen. Deze werkwijze is een tussenvorm, tussen klein en groot dat op zichzelf veerkrachtig is te noemen. Hoe ontstaan zulke initatieven? Zijn ze op andere plekken in de samenleving ook nodig, of welkom zelfs? Wie kent er vergelijkbare voorbeelden?

Vanaf deze plek wensen we het platform dedagvanmorgen.nl mooie uitwisselingen toe. Op weg naar een mildere samenleving, wie wil dat nou niet?