Instituut Fysieke Veiligheid bericht over veerkracht

Instituut Fysieke Veiligheid is een organisatie die zich richt op crisis- en rampenbestrijding. Op hun site is te lezen: Als IFV dragen wij eraan bij dat hulpverleners en bestuurders hun werk op een professionele en veilige manier kunnen doen. Want met elkaar staan we voor de veiligheid van iedere burger in Nederland.

Het IFV heeft aan het begin van de coronapandemie van 50 experts hun visie ontvangen en dat is gebundeld in een rapport van 27 bladzijden dat via onderstaande link is te vinden.

https://www.ifv.nl/nieuws/Paginas/Veerkracht-is-nodig-om-van-de-crisis-te-herstellen.aspx

Verder staat er nog iets moois op deze pagina van het IFV over het verzamelen van kennis:

Quote: ‘Door al in een vroeg stadium zogenoemde snelle kennismobilisaties uit te voeren, kunnen bevindingen worden vastgelegd die anders, na verloop van tijd, op de achtergrond raken of zelfs vergeten kunnen worden. Het IFV heeft deze methodiek gehanteerd in een aantal onderzoeken ten tijde van de coronacrisis.’

Dat is precies wat deze site veerkrachtanderhalf ook doet: losse informatie tot kennis maken en dat bij elkaar brengen, om dat vervolgens weer uit te delen waar deze kennis welkom is.

Met een toevoeging: we verzamelen meer dan alleen kennis. Met de rubriek ‘Veerkracht verhalen’ oogsten we ook de beleving. Kennis is voornamelijk voor wetenschappers, verhalen zijn er voor iedereen. Verhalen brengen kennis over en hebben een verbindende kracht, precies hetgene dat er aan bijdraagt dat persoonlijke veerkracht collectieve veerkracht wordt.